Kategorie
Źródło i szczyt

ŹRÓDŁO I SZCZYT [#3] Dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa?

Eucharystia nazywana jest także sakramentem sakramentów, co podkreśla jej niezwykłość. W takim razie dziś zapytajmy: dlaczego Msza Święta jest tak wyjątkowa?

W trzecim odcinku serii ŹRÓDŁO I SZCZYT usłyszysz o tym, kiedy w Kościele znowu będą tłumy, dowiesz się kto jest głównym celebransem Eucharystii oraz przejdziesz błyskawiczny kurs arystotelesowskiej metafizyki.

Kolejne dwa odcinki będą dotyczyły dwóch nierozłącznych aspektów Mszy Świętej: eucharystii jako uczty i jako ofiary.

Serdecznie zapraszam do słuchania!

Źródła:

  1. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1348, 1128, 1374
  2. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 283
  3. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego nr 27, 55
  4. List Ojca Świetego Jana Pawła II „O tajemnicy i kulcie Eucharystii” pkt. 8
  5. Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” Ojca Świętego Benedykta XVI nr 56
  6. Kongregacja ds. Duchowieństwa – „Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia”
  7. ks. Włodzimierz Cyran – „Eucharystia. Mistagogia liturgiczna”
Słowo Boże na co dzień
Słowo Boże na co dzień
ŹRÓDŁO I SZCZYT [#3] Dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa?
/